cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định Hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng (Tình trạng hiệu lực không xác định)

 • Số hiệu văn bản: 156/2005/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 15-12-2005
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2006
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-01-2009
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 01-04-2009
 • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định Hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng (Tình trạng hiệu lực không xác định)
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)