cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định Hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng (Tình trạng hiệu lực không xác định)

 • Số hiệu văn bản: 156/2005/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 15-12-2005
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2006
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-01-2009
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 01-04-2009
 • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: