cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 01/11/2005 của Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 134/2005/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 01-11-2005
 • Ngày có hiệu lực: 22-11-2005
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-02-2014
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3007 ngày (8 năm 2 tháng 27 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-02-2014
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: