cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 93/2005/NĐ-CP ngày 13/07/2005 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 105/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 93/2005/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 13-07-2005
 • Ngày có hiệu lực: 07-08-2005
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 12-04-2008
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 979 ngày (2 năm 8 tháng 9 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 12-04-2008
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: