cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 93/2005/NĐ-CP ngày 13/07/2005 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 105/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 93/2005/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 13-07-2005
 • Ngày có hiệu lực: 07-08-2005
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 12-04-2008
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 979 ngày (2 năm 8 tháng 9 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 12-04-2008
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 93/2005/NĐ-CP ngày 13/07/2005 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 105/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)