cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 120/2003/NĐ-CP ngày 20/10/2003 của Chính phủ Sửa đổi Điều 9 Nghị định 30/2002/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh người cao tuổi (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 120/2003/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 20-10-2003
 • Ngày có hiệu lực: 08-11-2003
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 28-05-2007
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1297 ngày (3 năm 6 tháng 22 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 28-05-2007
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: