cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/04/2003 của Chính phủ Hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 39/2003/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 18-04-2003
 • Ngày có hiệu lực: 26-05-2003
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 17-03-2005
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-03-2014
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3946 ngày (10 năm 9 tháng 26 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-03-2014
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: