cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/04/2003 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 41/CP năm 1995 Hướng dẫn Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 33/2003/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 02-04-2003
 • Ngày có hiệu lực: 16-05-2003
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-03-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 4307 ngày (11 năm 9 tháng 22 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-03-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: