cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 66/2001/NĐ-CP ngày 28/09/2001 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 04/2000/NĐ-CP về thi hành Luật Đất đai sửa đổi (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 66/2001/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 28-09-2001
 • Ngày có hiệu lực: 01-10-2001
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 16-11-2004
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1142 ngày (3 năm 1 tháng 17 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 16-11-2004
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
04/2015/HCST: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Sơ thẩm Hành chính
 • 2036
 • 49

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

25-05-2015
TAND cấp huyện

Ngày 27/3/2014, bà NĐ_Tiêu Vân có đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân Quận X, yêu cầu Tòa thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 7490 ngày 29/8/2003 đối với căn nhà và đất tại địa chỉ 36, đường ĐHT-40, phường ĐHT, Quận X (nay là 151/4, khu phố 2 (khu phố 6 cũ), phường THT, Quận X), diện tích nhà 51,3m2, diện tích đất 129,8m2, thuộc thửa 338-1, tờ bản đồ số 1R (sơ đồ nền), do BĐ_Ủy ban nhân dân Quận X cấp cho bà LQ_Tiêu Nhuận Hoa và yêu cầu hủy “Văn tự ủy quyền nhà” ngày 16/5/1991. Theo bà NĐ_Vân: Căn nhà và đất tại địa chỉ 36, đường ĐHT-40, phường ĐHT, Quận X (nay là 151/4, khu phố 2 (khu phố 6 cũ), phường THT, Quận X) có nguồn gốc từ ông Tiêu Kim và bà Trần Quý Phương mua đất bằng giấy tay vào năm 1962 và xây nhà cũng vào năm đó. Ông Tiêu Kim và bà Trần Quý Phương có 03 (ba) người con là bà Tiêu Thoại Đệ (đã chết năm 2005), bà NĐ_Tiêu Vân và bà LQ_Tiêu Nhuận Hoa. Năm 1971 bà Phương chết, năm 1995 ông Kim chết, đều không để lại di chúc.