cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 66/2001/NĐ-CP ngày 28/09/2001 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 04/2000/NĐ-CP về thi hành Luật Đất đai sửa đổi (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 66/2001/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 28-09-2001
 • Ngày có hiệu lực: 01-10-2001
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 16-11-2004
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1142 ngày (3 năm 1 tháng 17 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 16-11-2004
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: