cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 54/2000/NĐ-CP ngày 03/10/2000 của Chính phủ Về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh liên quan tới sở hữu công nghiệp (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 54/2000/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 03-10-2000
 • Ngày có hiệu lực: 18-10-2000
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-12-2021
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 7728 ngày (21 năm 2 tháng 3 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-12-2021
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: