cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ Về việc bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 178/1999/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 29-12-1999
 • Ngày có hiệu lực: 13-01-2000
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 09-11-2002
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 27-01-2007
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2571 ngày (7 năm 16 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 27-01-2007
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: