cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 169/1999/NĐ-CP ngày 03/12/1999 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 58/CP năm 1996 về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 169/1999/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 03-12-1999
 • Ngày có hiệu lực: 18-12-1999
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 07-10-2003
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1389 ngày (3 năm 9 tháng 24 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 07-10-2003
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: