cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 169/1999/NĐ-CP ngày 03/12/1999 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 58/CP năm 1996 về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 169/1999/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 03-12-1999
 • Ngày có hiệu lực: 18-12-1999
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 07-10-2003
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1389 ngày (3 năm 9 tháng 24 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 07-10-2003
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 169/1999/NĐ-CP ngày 03/12/1999 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 58/CP năm 1996 về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)