cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 165/1999/NĐ-CP ngày 19/11/1999 của Chính phủ Về giao dịch bảo đảm (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 165/1999/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 19-11-1999
 • Ngày có hiệu lực: 04-12-1999
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 27-01-2007
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2611 ngày (7 năm 1 tháng 26 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 27-01-2007
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: