cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/08/1999 của Chính phủ Về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 73/1999/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 19-08-1999
 • Ngày có hiệu lực: 19-09-1999
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 16-11-2004
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 24-06-2006
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2470 ngày (6 năm 9 tháng 10 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 24-06-2006
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: