cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/08/1999 của Chính phủ Về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 73/1999/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 19-08-1999
 • Ngày có hiệu lực: 19-09-1999
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 16-11-2004
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 24-06-2006
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2470 ngày (6 năm 9 tháng 10 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 24-06-2006
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/08/1999 của Chính phủ Về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (5)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)