cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 10/1999/NĐ-CP ngày 01/03/1999 của Chính phủ Bổ sung Nghị định 195/CP hướng dẫn Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 10/1999/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 01-03-1999
 • Ngày có hiệu lực: 16-03-1999
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2003
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1387 ngày (3 năm 9 tháng 22 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-01-2003
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: