cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 10/1999/NĐ-CP ngày 01/03/1999 của Chính phủ Bổ sung Nghị định 195/CP hướng dẫn Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 10/1999/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 01-03-1999
 • Ngày có hiệu lực: 16-03-1999
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2003
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1387 ngày (3 năm 9 tháng 22 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-01-2003
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 10/1999/NĐ-CP ngày 01/03/1999 của Chính phủ Bổ sung Nghị định 195/CP hướng dẫn Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)