cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 96/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ Về chế độ thôi việc đối với cán bộ, công chức (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 96/1998/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 17-11-1998
 • Ngày có hiệu lực: 02-12-1998
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 09-05-2005
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2350 ngày (6 năm 5 tháng 10 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 09-05-2005
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 96/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ Về chế độ thôi việc đối với cán bộ, công chức (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)