cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 96/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ Về chế độ thôi việc đối với cán bộ, công chức (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 96/1998/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 17-11-1998
 • Ngày có hiệu lực: 02-12-1998
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 09-05-2005
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2350 ngày (6 năm 5 tháng 10 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 09-05-2005
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: