cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 38/CP ngày 25/06/1996 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 38/CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 25-06-1996
 • Ngày có hiệu lực: 01-07-1996
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-05-2004
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2875 ngày (7 năm 10 tháng 20 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-05-2004
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: