cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 90-CP ngày 15/12/1995 của Chính phủ Hướng dẫn Bộ Luật lao động về học nghề (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 90-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 15-12-1995
 • Ngày có hiệu lực: 15-12-1995
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 24-01-2001
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1867 ngày (5 năm 1 tháng 12 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 24-01-2001
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: