cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 233-HĐBT ngày 22/06/1990 của Hội đồng Bộ trưởng Ban hành Quy chế lao động đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 233-HĐBT
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Hội đồng Bộ trưởng
  • Ngày ban hành: 22-06-1990
  • Ngày có hiệu lực: 22-06-1990
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Nghị định số 233-HĐBT ngày 22/06/1990 của Hội đồng Bộ trưởng Ban hành Quy chế lao động đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Tình trạng hiệu lực không xác định)
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)