cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 233-HĐBT ngày 22/06/1990 của Hội đồng Bộ trưởng Ban hành Quy chế lao động đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 233-HĐBT
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Hội đồng Bộ trưởng
  • Ngày ban hành: 22-06-1990
  • Ngày có hiệu lực: 22-06-1990
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: