cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị quyết số 01/2001/NQ-HĐTP ngày 15/03/2001 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của các điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289 Bộ luật hình sự năm 1999

 • Số hiệu văn bản: 01/2001/NQ-HĐTP
 • Loại văn bản: Nghị quyết
 • Cơ quan ban hành: Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao
 • Ngày ban hành: 15-03-2001
 • Ngày có hiệu lực: 10-05-2001
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 08-10-2021
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 7456 ngày (20 năm 5 tháng 6 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 08-10-2021
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: