cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ Về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 52/2015/QĐ-TTg
 • Loại văn bản: Quyết định
 • Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Ngày ban hành: 20-10-2015
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2016
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-09-2016
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 01-09-2016
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 23-01-2018
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 753 ngày (2 năm 23 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 23-01-2018
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: