cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ Về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 52/2015/QĐ-TTg
 • Loại văn bản: Quyết định
 • Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Ngày ban hành: 20-10-2015
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2016
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-09-2016
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 23-01-2018
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 753 ngày (2 năm 23 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 23-01-2018
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ Về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (5)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)