cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định số 1395/QĐ-LĐTBXH ngày 30/09/2015 Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2015

  • Số hiệu văn bản: 1395/QĐ-LĐTBXH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày ban hành: 30-09-2015
  • Ngày có hiệu lực: 30-09-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 3209 ngày (8 năm 9 tháng 19 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: