cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 906/TB-TCHQ ngày 29/01/2016 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là nhựa phenolic dạng lỏng, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất sơn (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 906/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 29-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 29-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: