cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Quyết định số 13/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 14/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Ban hành Quy chế mẫu của Trung tâm dạy nghề (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 13/2007/QĐ-BLĐTBXH
 • Loại văn bản: Quyết định
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 14-05-2007
 • Ngày có hiệu lực: 01-06-2007
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 10-02-2016
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3176 ngày (8 năm 8 tháng 16 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 10-02-2016
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Quyết định số 13/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 14/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Ban hành Quy chế mẫu của Trung tâm dạy nghề (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)