cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Quyết định số 13/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 14/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Ban hành Quy chế mẫu của Trung tâm dạy nghề (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 13/2007/QĐ-BLĐTBXH
 • Loại văn bản: Quyết định
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 14-05-2007
 • Ngày có hiệu lực: 01-06-2007
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 10-02-2016
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 3176 ngày (8 năm 8 tháng 16 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 10-02-2016
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: