cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/06/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 26/2006/QĐ-NHNN
 • Loại văn bản: Quyết định
 • Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước
 • Ngày ban hành: 26-06-2006
 • Ngày có hiệu lực: 17-07-2006
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 02-12-2012
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2330 ngày (6 năm 4 tháng 20 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 02-12-2012
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: