cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/06/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 26/2006/QĐ-NHNN
 • Loại văn bản: Quyết định
 • Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước
 • Ngày ban hành: 26-06-2006
 • Ngày có hiệu lực: 17-07-2006
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 02-12-2012
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2330 ngày (6 năm 4 tháng 20 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 02-12-2012
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/06/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)