cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Quyết định số 783/2005/QĐ-NHNN ngày 31/05/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi Khoản 6 Điều 1 Quyết định 127/2005/QĐ-NHNN bổ sung Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng theo Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 783/2005/QĐ-NHNN
 • Loại văn bản: Quyết định
 • Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước
 • Ngày ban hành: 31-05-2005
 • Ngày có hiệu lực: 23-06-2005
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 31-01-2019
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 4970 ngày (13 năm 7 tháng 15 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 31-01-2019
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: