cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Quyết định số 783/2005/QĐ-NHNN ngày 31/05/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi Khoản 6 Điều 1 Quyết định 127/2005/QĐ-NHNN bổ sung Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng theo Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 783/2005/QĐ-NHNN
 • Loại văn bản: Quyết định
 • Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước
 • Ngày ban hành: 31-05-2005
 • Ngày có hiệu lực: 23-06-2005
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 31-01-2019
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 4970 ngày (13 năm 7 tháng 15 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 31-01-2019
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Quyết định số 783/2005/QĐ-NHNN ngày 31/05/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi Khoản 6 Điều 1 Quyết định 127/2005/QĐ-NHNN bổ sung Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng theo Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)