cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/02/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sửa đổi Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 127/2005/QĐ-NHNN
 • Loại văn bản: Quyết định
 • Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước
 • Ngày ban hành: 03-02-2005
 • Ngày có hiệu lực: 07-03-2005
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 23-06-2005
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 31-01-2019
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 5078 ngày (13 năm 11 tháng 3 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 31-01-2019
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: