cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Quy chuẩn quốc gia QCVN QCVN 91:2015/BGTVT về ắc quy sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện (năm 2015)

 • Số hiệu văn bản: QCVN 91:2015/BGTVT
 • Loại văn bản: TCVN/QCVN
 • Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
 • Ngày ban hành: 30-12-2015
 • Ngày có hiệu lực: 01-07-2016
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-09-2019
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1171 ngày (3 năm 2 tháng 16 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-09-2019
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Quy chuẩn quốc gia QCVN QCVN 91:2015/BGTVT về ắc quy sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện (năm 2015)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)