cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Quy chuẩn quốc gia QCVN QCVN 91:2015/BGTVT về ắc quy sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện (năm 2015)

 • Số hiệu văn bản: QCVN 91:2015/BGTVT
 • Loại văn bản: TCVN/QCVN
 • Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
 • Ngày ban hành: 30-12-2015
 • Ngày có hiệu lực: 01-07-2016
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-09-2019
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1171 ngày (3 năm 2 tháng 16 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-09-2019
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: