cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 20/2016/TT-BCT ngày 20/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép

 • Số hiệu văn bản: 20/2016/TT-BCT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
 • Ngày ban hành: 20-09-2016
 • Ngày có hiệu lực: 08-11-2016
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 05-02-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2783 ngày (7 năm 7 tháng 18 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: