cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 20/2016/TT-BCT ngày 20/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép

 • Số hiệu văn bản: 20/2016/TT-BCT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
 • Ngày ban hành: 20-09-2016
 • Ngày có hiệu lực: 08-11-2016
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 05-02-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2783 ngày (7 năm 7 tháng 18 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Thông tư số 20/2016/TT-BCT ngày 20/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)