cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng

 • Số hiệu văn bản: 89/2015/TT-BGTVT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Ngày ban hành: 31-12-2015
 • Ngày có hiệu lực: 01-07-2016
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 15-11-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2796 ngày (7 năm 8 tháng 1 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)