cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng

 • Số hiệu văn bản: 89/2015/TT-BGTVT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Ngày ban hành: 31-12-2015
 • Ngày có hiệu lực: 01-07-2016
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 15-11-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2796 ngày (7 năm 8 tháng 1 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: