cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 11/2015/TT-BCT ngày 04/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước Việt Nam

  • Số hiệu văn bản: 11/2015/TT-BCT
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
  • Ngày ban hành: 04-06-2015
  • Ngày có hiệu lực: 20-07-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 3195 ngày (8 năm 9 tháng 5 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: