cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 13/2013/TT-BXD
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
 • Ngày ban hành: 15-08-2013
 • Ngày có hiệu lực: 30-09-2013
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-09-2014
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-08-2016
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1050 ngày (2 năm 10 tháng 20 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-08-2016
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)