cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 13/2013/TT-BXD
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
 • Ngày ban hành: 15-08-2013
 • Ngày có hiệu lực: 30-09-2013
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-09-2014
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-08-2016
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1050 ngày (2 năm 10 tháng 20 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-08-2016
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: