cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn Nghị định 16/2013/NĐ-CP về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 09/2013/TT-BTP
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
 • Ngày ban hành: 15-06-2013
 • Ngày có hiệu lực: 01-08-2013
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 28-01-2019
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2006 ngày (5 năm 6 tháng 1 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 28-01-2019
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn Nghị định 16/2013/NĐ-CP về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)