cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Sửa đổi Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 04/2013/TT-BLĐTBXH
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 01-03-2013
 • Ngày có hiệu lực: 15-04-2013
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-09-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 883 ngày (2 năm 5 tháng 3 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-09-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: