cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Sửa đổi Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 04/2013/TT-BLĐTBXH
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Ngày ban hành: 01-03-2013
 • Ngày có hiệu lực: 15-04-2013
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-09-2015
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 883 ngày (2 năm 5 tháng 3 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-09-2015
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Sửa đổi Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp (Văn bản hết hiệu lực)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)