cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 57/2011/TT-BGTVT ngày 17/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng của xe ô tô

 • Số hiệu văn bản: 57/2011/TT-BGTVT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
 • Ngày ban hành: 17-11-2011
 • Ngày có hiệu lực: 17-05-2012
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 15-09-2019
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 4419 ngày (12 năm 1 tháng 9 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: